Občanský institut redesignoval web a já byl požádán o vytvoření hlavičky jeho nových stránek. Základním požadavkem zadavatele bylo vytvořit koláž, doplněnou o logo a motto OI, jehož autorem je Edmund Burke. Koláž je tvořena z předních evropských architektonických pamětihodností v pozadí s Pražským hradem.

Občanský institut (OI) je český think tank (tj. instituce, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení jistých myšlenek a hodnot) konzervativně-křesťanského zaměření. Byl založen jako vzdělávací instituce určená k šíření konzervativní ideologie v porevolučním Československu a navazuje na pravicově křesťanský okruh disentu kolem Pavla Bratinky, pořádající před listopadem 1989 „bytové semináře“.

Občanský Institut I Portfolio

Grafický design