Projekt v rámci studia – propagace parfémového setu

Plakáty jsou zpracovány v několika verzích, které spojuje jednotný design písma umístěného v centrální kompozici na základní ploše černé nebo i bílé. Akcentována je podkladová plocha černá, bílá je u plakátů verzí sekundární. Křížení a spojování písmen využívá efektu transparentnosti odstínů šedé, která má asociovat těkavost a prchavost zážitku z vůně parfému, toho jak je schopen prolínat a zaplavovat vzduch. Stejně tak versálkové písmo BLACK BRICK je spojeno v jedno slovo s tím, že písmena se překrývají. Písmena, u nichž k překrývání nedošlo – BCK, zároveň tvoří vizuální kód logotypu výrobku. Čitelnost slov je zřejmá ze zapojení drobnější informativní textové části, kde je název uveden v plném znění bez překrývání BLACK BRICK Eau de Parfume , tak aby byl obsah sdělení zřetelný. Design plakátů je technický, graficky vyvážený a puristický. Vyzkoušel jsem také verzi plakátu, kde černá a bílá byla  zkombinována s další barvou – tlumeným odstínem červené anebo modrou.

Podobně jako fungují vzorce skupin hlásek trot, tlat, tlet, tret v historické mluvnici označované též jako metateze likvid, tak i v zachování některých hlásek obsažených ve slovech jiných indoevropských jazyků (IDE), tj. např. „brick“ a „black“, ze skupiny anglosaské, jejich eliminací na hlásky BCK společné oběma, dojdeme ke zkrácenému významovému vizuálnímu vzorci.

Logicky v návaznosti na význam názvu parfému hraje černá dominantní roli v propagačním materiálu. Význam slova evokující cosi těžkého vyvažuje transparentnost překrývání kódované zkratky obou slov názvu – BCK.

Black Brick I Portfolio

Grafický design