Black Brick aneb na prvním dojmu záleží. Black Brick – černá cihla, je nový název parfému. Proč cihla? Základní stavební prvek – image. Proč černá? Elegantní, schopná upoutat.
Font OCR-A BT vytvořený American Type Founders Staff který distribuuje společnost Bitstream je speciálním fontem, který vznikl jako verze písma identifikovatelného počítačem i člověkem. Patří do skupiny nejsoučasnějších futuristických fontů reagujících na požadavky doby a má v sobě zakódovány charakteristiky jak počítačové technické estetiky tak typografickou znakovost produktu rozhraní 20. a 21.století. Vychází ze strojopisového mechanického písma a jeho robotická podoba odkazuje výrazně k době dnešních high-tec technologií, jejichž estetika proniká do naší civilizace a vizuální kultury. Byl zvolen jako font propagující produkt – parfém Black Brick (čes.černá cihla) l´Eau de Parfume.
Smyslem propagačního materiálu na zcela nový výrobek bylo vytvoření prezentace, která by spojovala všechny části nově vytvářené image produktu – tvaru flakonu, písmo objevující se na tiskovinách k parfému, obal, vložený drobný propagační materiál, plakát k parfému, tj. kompletní set návrhu výrobku.
Podobně jako fungují vzorce skupin hlásek trot, tlat, tlet, tret v historické mluvnici označované též jako metateze likvid, i v zachování některých hlásek obsažených ve slovech jiných indoevropských jazyků (IDE), tj. např. „brick“ a „black“, ze skupiny anglosaské, jejich eliminací na hlásky BCK společné oběma, dojdeme ke zkrácenému významovému vizuálnímu vzorci.
Logicky v návaznosti na význam názvu parfému hraje černá dominantní roli v propagačním materiálu. Význam slova evokující cosi těžkého vyvažuje transparentnost překrývání kódované zkratky obou slov názvu – BCK.

Obal

Samotná kazeta na parfém má tvar jednoduchého ležícího obdélníkového hranolu, potisk využívá logotypu BCK, ale jeho další vizuální podoba je sdělná a nesofistikovaná jako v případě plakátů. Veškerá textová část je jednoznačně informační, slova nejsou zkomolená ani zastřená překrýváním. Ve výsledku je design potisku velmi střídmý a decentní, sází na osvědčenou kombinaci bílého písma na černém podkladu potisku rukávu krabice flakonu. Krabice přes kterou je rukáv převlékán je naopak z bílého papíru s černým písmem.

Potisk obalu

Zde je teoreticky rovnocenná možnost volby ze čtyř tiskových technik: ofsetu, digitálního tisku, flexotisku a digitálního tisku. Přičemž už samotné zadání nákladu poslední variantu vylučuje. Dále berme v úvahu, že pokud si nebudeme chtít komplikovat život, jedné tiskárně budeme chtít předat nejspíše celý projekt (tím myslím, nejen potisk obalu, ale i propagační tiskoviny a plakátů). Hledáme tak tedy jednu tiskovou technologii, kterou bude možné potisknout vše zmíněné, pokud to nebude na úkor kvality a rentability jednotlivých tiskovin. Jako ideální řešení se mi jeví ofset, který je současně i nejrozšířenější tiskovou technikou, nebudeme tedy zdlouhavě hledat tiskárnu, jenž nám ho zprostředkuje.

Realizace funkční makety obalu

Pro výrobu obalu jsem zvolil arch formátu B2, tedy 500 x 707, který v rámci možností nejlépe vyhovuje co nejekonomičtějšímu vyřazení produktu a současně naskýtá možnost potisknutí ve středoformátovém tiskovém stroji, který bývá standartním v polygrafické praxi. Celý set ( 2x obal na parfém a rukáv) se na tento arch vyřadí 2x.

Vzhledem ke konstrukčním omezením, které s sebou využitý systém uzavírání obalu nese, vyšší estetické hodnotě nižší gramáže obalu a také k faktu, že jsou všechny části vyráběny současně, byla zvolena gramáž lepenky 250 g/m2 pro všechny části setu. Dlouho zvažovanou alternativou byla i strojní lepenka o plošné hmotnosti 320 g/m2, která je ale na hranici potiskovatelnosti a potisk by se zjevně musel na obal nakašírovat, což by výrobu zbytečně komplikovalo a zároveň prodražilo.

Na arch velikosti 500×707 umístíme celý komplet dvakrát ( 4x obal na parfém a 2x rukáv) tak, aby na každé z polovin delší strany byl umístěn jednou ve stejném rozpoložení, tedy, aby bylo po tisku možné arch rozpůlit v polovině delší strany (707/2=353,5 – tedy bude mít každý z archů rozměry 500×353,5 = B3) a dále obě poloviny zpracovávat stejný výsekovým nástrojem.

Pro náklad 5000 ks produktu bude tedy potřeba 2500 tiskových archů 500×707+ přídavek 10% na technologické ztráty 250ta, celkem tedy 2750 archů.
Hmotnost jednoho archu je (rozměr archu na výšku v metrech x rozměr na šířku v metrech x gramáž) 0,5 x 0,707 x 250 =88,375 g x 2750 (x náklad) TA= 242981,75 kg.

Hmotnost jednoho kompletního produktu = plocha (2×165,8cm2 + 300,25 = cca 632,85cm2) x gramáž (250) = 6,3285m2 x 250g = 15,82159g

S ohledem na výrobní sérii se nevyplatí vysekávat velkorozměrovými nástroji a používat vylupovací nástroje. Pro efektivitu výroby bych volil postup, kdy arch formátu B2 budeme zpracovávat potištěný a to sdruženým planžetovým vysekávacím nástrojem, tak, že se archy vysekají v menším pracovním rozměru, než byly potištěny na tiskových strojích. Budeme je řezat na stolovém řezacím stroji na poloviční formát – z B2 na B3, ve kterém se vysekají. Vylupování odpadu se bude realizovat ručně nebo pomocí nástrojů.

Vysekávání sdruženým planžetovým nástrojem – budeme vysekávat pomocí horizontálního maloformátového lisu, kde se mimo výseku současně vytvoří i linky ohybu rýhováním planžetovým nástrojem proti matrici za pomoci planžetových rýhovacích linek, které jsou do sdruženého planžetového nástroje vestavěny. Matrice je umístěna na protitlakové vysekávací desce.
Výroba nástroje – Podkladem pro výrobu nástroje je přesný výkres sestavy výseků na archu. Podle něj se pak na dekupírovací pile, nebo leaserem, či vodním paprskem prořeže připravená překližková deska (klížená ze 7-9 vrstev, bez dutin). Planžetové nože a rýhovací nástroje se vsadí do desky tak, že břity vyčnívají nad desku a tvoří tvarovací a oddělovací nástroje. Takto vyrobený nástroj se pak upne do lisu. Při vypracovávání sestavy přířezů je třeba zohlednit, aby vylupování odpadu nebylo příliš obtížné, pokud počítáme, že ho budeme provádět ručně. Tím je myšleno hlavně dělení stohů a snadné odstraňování drobných odpadů. Je také třeba dbát, aby grafická úprava u všech přířezů byla správně umístěna. Výkres sestavy přířezů na archu se stává základem pro přípravu a výrobu tiskových forem, podle výkresu sestavy na archu se provádí montáž kopírovacích podkladů pro výrobu tiskových forem.
Vylupování odpadu – Vzhledem k tomu, že planžetové nástroje vysekávají na principu řezu, musí se odpad odstraňovat vylupováním. To bych vzhledem k nákladu navrhoval ručním způsobem na upravených stolech s dopravníky na odstraňování odpadu. Je zde i možnost usnadnění si ruční práce pomocí nástrojů, jako jsou kladiva, palice, či pneumatická kladiva, vybavená úderníky.

Slepování se realizuje na slepovacím stroji. Ten přířezy přelomí v linkách ohybu, nanese na ně lepidlo na, složí je a slepí a následně vyloží.

Balit se bude buď do smršťovacích folií, nebo do tuhých kartonů s dvojitou stěnou z dvojité lepenky.

Expedice bude probíhat skrze vlastní dopravu tiskárny, popřípadě je možno využít kurýrní službu, či poštu.

Distribuce bude realizována skrze luxusní obchody s kosmetikou v rámci EU.

Grafický design