Školní rok se pomalu blíží ke svému konci a střední školy opět vychrlí spoustu čerstvých absolventů. Zástupci Vyšší odborné školy České Unie Sportu (VOŠ ČUS) mě proto oslovili s prosbou o zpracování náborového letáku pro jejich školu. Je zaměřen na ty absolventy středních škol, kteří si zapomněli podat přihlášku, nebo se nedostali na vysokou školu. Záhy se začnou potýkat s problémem najít své místo na trhu práce, který bývalé studenty rázem připraví o veškeré iluze, nabyté ve školních lavicích.

Nový absolventi v září nastoupí na Úřad práce, v jehož čekárnách naleznou náborový leták, který jim nabídne rozumné východisko z nezaměstnanosti, totiž studium na VOŠ ČUS.

A jelikož najít práci je v současné době je pro absolventy bez konexí či dlouholeté praxe (obzvlášť při současném procentu nezaměstnanosti) přinejmenším obtížné, ne-li nemožné, je další studium rozumným řešením. Zisk statutu studenta je totiž od nezáviděníhodné situace alespoň po další tři roky studia oprostí.

Ač právě pro čerstvé absolventy existují různé státem organizované podpůrné projekty typu »Stáže ve firmách«, v praxi nejsou, troufám si tvrdit, příliš efektivní. Jejich podmínky jsou pro značnou část zaměstnavatelů neakceptovatelné. Nelíbí se jim především, že honorář za vykonanou práci musí po celou stáž hradit z vlastních prostředků. Firmy si to většinou vzhledem k napjatým rozpočtům nemohou dovolit. Ze strany Úřadu práce je pak firmám mzda vyplacená absolvenovi hrazena až zpětně. Zaměstnavatelé stážisty s nulovými pracovními zkušenostmi, kteří by je půl roku zatěžovali potřebou zaškolit a pak je opustili, prostě nepotřebují. A pokud by už hledali nové zaměstnance z vlastní vůle, je pro ně zcela jistě jednodušší učiní-li tak běžnou cestou. Stáže navíc obnáší obrovské byrokratické manévry okolo a nutnost prokazovat činnost pracovníka. Dobří úředníci ÚP tak pro své klienty shání zaměstnavatele do projektu vesměs marně.

Leták je formátu A5, čili 148×210 mm. Základní plochu tvoří tématická fotografie antuky běžecké dráhy v pozadí, kterou překrývá tmavý, částečně transparentní obdélník totožného poměru stran. V titulku je užito žlutých kapitálek bezpatkového písma Klavika, které používá VOŠ ČUS ve svém logu. Klavika je dílem designéra Erica Olsona z Process Type Foundry a proslavila se především svým použitím ve značce sociální sítě Facebook. Zbylý text letáku tvoří oblé bílé a parciálně i žluté písmo s dvěma kvalitativními stupni zvýraznění. Výhody plynoucí ze studia na VOŠ České Unie Sportu jsem zdůraznil tučným řezem písma, kdežto kontaktní údaje, stejně jako nadpis, žlutou barvou. Kombinací svítivě žluté na tmavém pozadí jsem docílil maximální možné míry kontrastu akcentované části textu. V levé spodní části se nalézá logo VOŠ ČUS, jež v pravé části opticky vyvažuje žlutá linka a adresa školy níže.

Vyšší odborná škola České unie sportu I Portfolio

Grafický design