Byl jsem osloven s žádostí o vytvoření tří cedulí nově vznikající restaurace Kampárium (Říční 540/9, 118 00 Praha 1). Ta je situována v bývalých prostorách rohové restaurace Černý kohout, jež se nachází v průsečíku ulic Říční a Šeříková na Malé Straně, poblíž tramvajové zastávky Újezd.

Bylo třeba vyhotovit dvě vodorovné cedule po obou bocích budovy a jednu svislou na roh viditelný od Vltavy. Horizontální průsvitné plastové cedule nesou v centrální kompozici na bílém podkladu drobnější řezané verzálky černé barvy doprovodného textu »RESTAURACE & STEAK« a vizuálně akcentovaný název restaurace »KAMPÁRIUM«. U vertikální cedule je doprovodný text řešen verzálkami v půlkruhové kompozici, jež se nalézá v nejvyšší části cedule. Dominuje zde však také samotný název restaurace pod ním, který je umístěn svisle shora dolů tak, aby byl zřetelný už od nábřeží. Okraje všech tří cedulí lemuje 80bodový černý obdélník, jenž bude zhruba z poloviny překryt dřevěnými rámy tmavě zeleného nátěru, ve kterých jsou cedule zasazeny. Ty budou budou následně zpoza rámů prosvíceny.

Kamparium_2
Horizontální cedule mají rozměry 428×38 cm a 329×38 cm, vertikální pak 42×207,5 cm.

Grafický design

Paní Dekojová, bývalá starostka Kostelce nad Černými lesy, mě požádala o vytvoření osobní vizitky.

Zvolil jsem klasický formát 9×5 cm, respektive 5×9 cm, s písmem orientovaným vertikálně.Vizitka je řešena jasně a stručně, čistě typograficky. Text na základní černé ploše je sestaven do tvaru písmene D” jako Dekojová. Jméno a titul jsou od bílých kontaktních údajů odlišeny verzálkami větší velikosti znaků a modrou barvou. Modrá symbolizuje zralost, autoritu a mimo to je barvou Občanské demokratické strany, české pravicové liberálně–konzervativní strany, se kterou je Olga Dekojová úzce spjata.

Dekojova-vizitka1
Vizitka Bc. Olga Dekojová I Portfolio

Grafický design

Bar Pod schodama v centru Kutné Hory na sebe nutně pořeboval upoutat pozornost. Místní ho znají. Cílovou skupinu, která bar doposud vcelku úspěšně přehlížela, tvořily především davy čekých i zahraničních turistů. Ty denně proudí bez povšimnutí kolem, poháněny touhou navštívit všechny památky Hor Kutných. Města, jenž se svého času předhánělo s Prahou co do významosti a zámožnosti. A dnes je zde vskutku co objevovat, každý asi znáte přinejmenším chrám svaté Barbory, jenž je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Kutná Hora je pro turisty obrovským lákadlem a svým návštěvníkům nabídne opravdu velké turistické vyžití.

Ale přece i turista si musí najít během své honby za fotografiemi chvilku k odpočinku a občerstvení v místním lokále. Mým úkolem tedy bylo graficky zpracovat dostatečně výrazný dvojjazyčný poutač, který by turisty do baru nahnal.

Bar Pod schodama má jinak všechny předpoklady turisticky úspěšného pohostinství – je strategicky umístěn v centru města, v areálu Vlaškého dvora, kde sídlí mimojiné radnice, městská galerie, turistické infocentrum a průvodcovská služba. Bar navíc nabízí posezení na zahrádce s pěkným výhledem nebo v chladném interiéru kamenného sklepení pod schodama, který je obzvláště v letních měsících více než příjemný. I nápoje jsou za lidové ceny, je tedy až k nevíře, že sem turista málokdy zavítá.

Bar-pod-schodama-poutač

Poutač je formátu 0,5×1 metr. Je situován v černém rámu o šíři 5 centimetrů. V kompozici dominuje logo, které zabírá celé horní dimidium celkové plochy a při své velikosti může vytvářet asociaci mozaiky. V dolní polovině celek opticky vyvažuje tučný řez bezpatkových verzálek, nesoucí doplňující údaje – otevírací dobu v češtině a angličtině, pod ní kontaktní údaje s adresou, telefoním číslem a facebookovým profilem baru. Barevnost v kombinaci kontrastní bílé, doplněné o červenou, umístěné na základní černé ploše, přímo vychází z barevného schématu značky, jenž je taktéž mým dílem.

Bar Pod schodama I Portfolio

Grafický design

Školní rok se pomalu blíží ke svému konci a střední školy opět vychrlí spoustu čerstvých absolventů. Zástupci Vyšší odborné školy České Unie Sportu (VOŠ ČUS) mě proto oslovili s prosbou o zpracování náborového letáku pro jejich školu. Je zaměřen na ty absolventy středních škol, kteří si zapomněli podat přihlášku, nebo se nedostali na vysokou školu. Záhy se začnou potýkat s problémem najít své místo na trhu práce, který bývalé studenty rázem připraví o veškeré iluze, nabyté ve školních lavicích.

Nový absolventi v září nastoupí na Úřad práce, v jehož čekárnách naleznou náborový leták, který jim nabídne rozumné východisko z nezaměstnanosti, totiž studium na VOŠ ČUS.

A jelikož najít práci je v současné době je pro absolventy bez konexí či dlouholeté praxe (obzvlášť při současném procentu nezaměstnanosti) přinejmenším obtížné, ne-li nemožné, je další studium rozumným řešením. Zisk statutu studenta je totiž od nezáviděníhodné situace alespoň po další tři roky studia oprostí.

Ač právě pro čerstvé absolventy existují různé státem organizované podpůrné projekty typu »Stáže ve firmách«, v praxi nejsou, troufám si tvrdit, příliš efektivní. Jejich podmínky jsou pro značnou část zaměstnavatelů neakceptovatelné. Nelíbí se jim především, že honorář za vykonanou práci musí po celou stáž hradit z vlastních prostředků. Firmy si to většinou vzhledem k napjatým rozpočtům nemohou dovolit. Ze strany Úřadu práce je pak firmám mzda vyplacená absolvenovi hrazena až zpětně. Zaměstnavatelé stážisty s nulovými pracovními zkušenostmi, kteří by je půl roku zatěžovali potřebou zaškolit a pak je opustili, prostě nepotřebují. A pokud by už hledali nové zaměstnance z vlastní vůle, je pro ně zcela jistě jednodušší učiní-li tak běžnou cestou. Stáže navíc obnáší obrovské byrokratické manévry okolo a nutnost prokazovat činnost pracovníka. Dobří úředníci ÚP tak pro své klienty shání zaměstnavatele do projektu vesměs marně.

Leták je formátu A5, čili 148×210 mm. Základní plochu tvoří tématická fotografie antuky běžecké dráhy v pozadí, kterou překrývá tmavý, částečně transparentní obdélník totožného poměru stran. V titulku je užito žlutých kapitálek bezpatkového písma Klavika, které používá VOŠ ČUS ve svém logu. Klavika je dílem designéra Erica Olsona z Process Type Foundry a proslavila se především svým použitím ve značce sociální sítě Facebook. Zbylý text letáku tvoří oblé bílé a parciálně i žluté písmo s dvěma kvalitativními stupni zvýraznění. Výhody plynoucí ze studia na VOŠ České Unie Sportu jsem zdůraznil tučným řezem písma, kdežto kontaktní údaje, stejně jako nadpis, žlutou barvou. Kombinací svítivě žluté na tmavém pozadí jsem docílil maximální možné míry kontrastu akcentované části textu. V levé spodní části se nalézá logo VOŠ ČUS, jež v pravé části opticky vyvažuje žlutá linka a adresa školy níže.

Vyšší odborná škola České unie sportu I Portfolio

Grafický design

Pro Vyšší odbornou školu České unie sportu jsem vytvořil pozvánku na veřejně přístupnou událost s titulem »Studenti VOŠ ČUS oživují českou sportovní historii«, jež pořádá. Pozvánka bude použita formou podvalu v Pražském deníku.

vošČUS_newspaper-banner.indd

Podval je formátu 27,6×4,97cm. V pozadí je vyobrazen Josef Rössler-Ořovský, všestraně nadaný český sportovec, sportovní organizátor a patron školy. Portrét i pozadí je tónováno do hnědo-fialova. V kombinaci s bílým patkovým písmem působí podval až archaicky, čímž navozuje historickou atmosféru pořádané akce.

Vyšší odborná škola České unie sportu I Portfolio

Grafický design

Vyšší odborná škola čeké unie sportu mě oslovila s žádostí o vytvoření plachty k vypnutí mezi opěrné betonové sloupy strahovského stadionu, kde škola sídlí.

čus

Plachta má rozměry 5×1,5 metru. Akcentováno je logo VOŠ ČUS, níže doplněné o webové stránky, údaje o zřizovateliteli a logo České unie sportu.

Vyšší odborná škola České unie sportu I Portfolio

čus

Grafický design

Občanský institut redesignoval web a já byl požádán o vytvoření hlavičky jeho nových stránek. Základním požadavkem zadavatele bylo vytvořit koláž, doplněnou o logo a motto OI, jehož autorem je Edmund Burke. Koláž je tvořena z předních evropských architektonických pamětihodností v pozadí s Pražským hradem.

Občanský institut (OI) je český think tank (tj. instituce, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení jistých myšlenek a hodnot) konzervativně-křesťanského zaměření. Byl založen jako vzdělávací instituce určená k šíření konzervativní ideologie v porevolučním Československu a navazuje na pravicově křesťanský okruh disentu kolem Pavla Bratinky, pořádající před listopadem 1989 „bytové semináře“.

Občanský Institut I Portfolio

Grafický design